Make your own free website on Tripod.com

Index Istoric CNMV azi Activitati Admitere

 

 

 

 

 

 

 

Vizitați și pagina noastră pentru
feedback

Colegiul Național "Mihai Viteazul" este structurat pe filieră teoretică, profil real și uman și cuprinde pentru clasa a IX-a a anului școlar 1999-2000, specialitățile:

 

Profil real

Profil uman

Matematică - informatică   (limba romană)

50 locuri

Filologie

25 locuri

Matematică - informatică   (limba maghiară)

25 locuri

Bilingv - engleză 25 locuri
Științele naturii

25 locuri

Științe sociale

25 locuri

Admiterea candidaților în liceul nostru se va face conform Regulamentului pentru admiterea în liceu și școli profesionale aprobat prin Ordinul Nr. 4765/14 oct. 1998, cu mențiunile:

a) Pentru admiterea în clasa cu predare bilingvă, elevii vor susține un test oral de verificare a cunoștințelor de limba engleză și un test scris de verificare a cunoștințelor de limba și literatura română. Fiecare din cele două note obținute la testele respective vor avea o pondere de 25% din media generală de admitere.

b) Pentru admiterea în clasele cu profil uman, elevii vor susține un test scris la limba și literatura română, a cărui notă va constitui 50% din media generală de admitere.

c) Pentru admiterea în clasele cu profil real, elevii vor susține un test scris matematică, a cărui notă va constitui 50% din media generală de admitere.

d) Elevii care optează atât pentru profil real cât și pentru cel uman, vor susține un test scris la limba și literatura română și un test scris la matematică notele corespunzătoare având respectiv ponderea de 50% din nota finală.