Make your own free website on Tripod.com

Index Istoric CNMV azi Activitati Admitere

 

 

 

 

 

 

 

Vizitați și pagina noastră pentru
feedback

1908 - 1909: Se pune piatra de temelie și apoi se ridică impunătoarea clădire a actualului liceu.

1909 - 1911: Se finalizează lucrările la instalațiile pentru curentul electic, apă, gaze și încălzire.

p11.jpg (265144 bytes)

1911 - 1912: Se desfășoară primul an școlar în noua clădire.

1919: Liceul este preluat de statul român sub coordonarea profesorului Petre Suciu, primul director român al liceului. La data respectivă frecventau cursurile 314 elevi.

1920 - 1947: Oficialitățile au conferit liceului numele de "Regele Ferdinand", nume purtat până în 1947. În perioada celui de-al doilea război mondial, liceul a devenit un adevărat refugiu al învățământului românesc.

p12.jpg (29226 bytes)1947 - 1957: Liceul își schimbă numele de două ori, mai întâi în "Liceul de băieți", apoi în "Școala Medie de băieți nr. 1", având clase de învățământ primar, gimnazial și liceal. Începând din 1957, liceul devine mixt, adică la cursuri participă alături de băieți și fetele.

1957, 8-9 mai: Liceului i se decernează numele de Școala Medie "Mihai Viteazul".

1959, 12 septembrie: Are loc unificarea Liceului Maghiar din Turda cu Școala Medie "Mihai Viteazul".

p13.jpg (10005 bytes)1960 - 1961: Din acest an școlar, clasele I - VII au trecut la Școala Generală Nr. 5, nou înființată. Clasele IX - XI cuprindeau 888 de elevi.

1977: Liceul se transformă din unul teoretic în unul industrial, schimbându-și numele în Liceul Industrial "Mihai Viteazul". La momentul respectiv își desfășurau activitatea 1189 de elevi la cursuri de zi, serale, profesionale, și de maiștri.

1991: Redevine liceu teoretic, Liceul Teoretic "Mihai Viteazul".

1998: În semn de recunoaștere a situării instituției noastre în elita învățământului românesc, s-a schimbat denumirea Liceului Teoretic "Mihai Viteazul" în Colegiul Național "Mihai Viteazul", începând cu 01.02.1999.